วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

การแสดงธรรมจาก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ฟังธรรมจากหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
และสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 – 12:00 น.
(เปิดเช็คอิน 07:00 น.)

🪷ตารางกิจกรรม🪷
07:00 – 08:50 น. เช็คอินเข้ากิจกรรม และเขียนชื่อจับฉลากส่งการบ้าน
08:00 น. ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกส่งการบ้านกับ หลวงปู่ปราโมทย์ และคุณมาลี
08:45 น. ปิดทางเข้าศาลาและอาคารเจริญธรรม ผู้มาสายสามารถฟังธรรมที่โรงอาหารได้
09:00 – 10:00 น. ฟังธรรมจากหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ประมาณ 10:20 น. เป็นต้นไป สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

🪷ระเบียบการเข้าฟังธรรม🪷
เปิดลงทะเบียน 700 ท่าน
1. รอบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ติดตาม รับ 200 ท่าน
วันเสาร์ 27 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น.
“ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ลงทะเบียนหลัก และ/หรือมีผู้ติดตามเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น ระบบจะยกเลิกการจองของผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว”
2.รอบทุกช่วงอายุ รับ 500 ท่าน
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น.
3.สามารถ walk in มาลงทะเบียนที่หน้างาน ในเวลา 7.00 -8.30 น. รับ 200 ท่าน
4.ขอให้แน่ใจว่ามาฟังธรรมได้ จึงลงทะเบียน เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสของญาติธรรมท่านอื่น

👇🏻ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยการกดปุ่ม “ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม” ด้านล่าง

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ