วันที่ 22 มิถุนายน 2567

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 19

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ธรรมะภาคปฏิบัติกับ
คุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 19

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
เวลา 08:40 – 17:00 น.
(เปิดเช็คอินเข้าสถานที่ 08:00 น.)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการสมัครให้ชัดเจนก่อนกรอกใบสมัคร
📌คุณสมบัติผู้เข้าคอร์ส
1. มีอายุระหว่าง 20 – 75 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2. ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (ทั้งฟังธรรมที่วัดและฟังจากสื่อต่างๆ เช่น ยูทูบ, ซีดี หรือ โซเชียลมีเดีย อื่นๆ) และมีความตั้งใจแน่วแน่ มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช อย่างจริงจัง ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์สายอื่นๆ
3. ไม่ได้เรียนต่อเนื่องประจำกับผู้ช่วยสอนท่านอื่น
4. เป็นผู้ที่ตั้งใจรักษาศีล 5 และภาวนาทำรูปแบบสม่ำเสมอทุกวัน มาอย่างน้อย 3 เดือน
5. ไม่ได้เข้าร่วมคอร์สที่มีระยะเวลามากกว่า 1 วัน ของ คุณมาลี ปาละวงศ์ มาอย่างน้อย 3 เดือน
6. สามารถงดการใช้โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, หรือคอมพิวเตอร์ ตลอดการเข้าคอร์ส
ยกเว้นกรณีจำเป็นเท่านั้น

📌ระเบียบการสมัคร
1. ลงชื่อได้คนละ 1 ครั้ง หากส่งใบสมัครเกิน 1 ครั้ง ระบบจะตัดชื่อออกโดยอัตโนมัติ
2. รับสมัคร วันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2567
3. ระบบจะคัดกรองเฉพาะผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติผู้เข้าคอร์สเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าคอร์สจำนวน 15 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 และประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทาง เฟซบุ๊ก (Facebook) บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ
5. กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ
6. หากทีมงานติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ ขอสละสิทธิ์ให้ท่านอื่น

เมื่อเข้าใจระเบียบและวิธีการสมัครแล้ว กรุณากรอกใบสมัครตามลิงก์ข้างล่าง
ลิงก์: https://forms.gle/CTz1uH4uWvMTZeYAA

⏰ตารางกิจกรรม
เวลา 08:00 – 08:40 น. ลงทะเบียนเข้ากิจกรรม
เวลา 08:40 น. แนะนำคอร์สและแนะนำสถานที่
เวลา 09:00 – 10:00 น. ร่วมรับชมไลฟ์สดการแสดงธรรมจาก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เวลา 10:00 – 12:00 น. ภาวนาในรูปแบบ
เวลา 12:00 – 13:00 น. พักทานอาหารกลางวัน ที่โรงอาหาร, ทำธุระส่วนตัว, และภาวนา
เวลา 13:00 น. รวมตัวที่ห้องเรียนกรรมฐาน ชั้น 2
เวลา 13:15 น. แนะนำการใช้ไมค์และห้องเรียนกรรมฐาน
เวลา 13:30 น. ภาวนาในรูปแบบที่ห้องเรียนกรรมฐาน ชั้น 2
เวลา 14:00 – 17:00 น. สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

❗️ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ระหว่างอยู่ในคอร์ส
หากมีความจำเป็นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน และใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

#บ้านจิตสบาย #หลวงปู่ปราโมทย์ปาโมชฺโช #สาระธรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน

กรุณารอประกาศอีกครั้ง