วันที่ 6 กรกฎาคม 2567

ธรรมะภาคปฏิบัติกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 20

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ธรรมะภาคปฏิบัติกับ คุณมาลี ปาละวงศ์ ครั้งที่ 20
(ปิดรับสมัครแล้ว)
กิจกรรมวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567
เวลา 08:40 – 17:00 น.
(เปิดเช็คอินเข้าสถานที่ 08:00 น.)

ธรรมะภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 21(ครั้งต่อไป) จะเปิดรับสมัครภายในเดือนสิงหาคม 2567

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ปิดการลงทะเบียน

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว