วันที่ 31 สิงหาคม 2567

สนทนาหลักการปฏิบัติธรรม และตอบข้อสงสัย โดยอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

สถานที่ บ้านจิตสบาย - ลงทะเบียนแล้ว 7/200

สนทนาหลักการปฏิบัติธรรมและตอบข้อสงสัย
โดย อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567
เวลา 13:30 – 15:00 น.
(เปิดเช็คอินเข้าสถานที่ 12:00 น.)

⏰ ตารางกิจกรรม
เวลา 12:00 น. ลงทะเบียนเข้ากิจกรรม
เวลา 13:30 – 15:00 น. การสนทนาธรรมกับ อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
จำนวนคำถามขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสที่ อาจารย์สุรวัฒน์ สะดวก

👇🏻 ต้องการลงทะเบียนล่วงหน้า
สามารถกดปุ่ม “ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม”ด้านล่างนี้

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน