วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

การแสดงธรรมจาก พระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า)

สถานที่ บ้านจิตสบาย

🔸ท่านสามารถนำสังฆทานมาวางไว้ที่โต๊ะรับสังฆทาน เพื่อรวบรวมและดำเนินการตามดำริของวัดสวนสันติธรรมต่อไป
🔸ขอความร่วมมือตรวจ ATK ก่อนเริ่มกิจกรรม 24 ชั่วโมง เมื่อตรวจแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คอิน (ไม่ต้องแสดงผล)
⏰ตารางกิจกรรม
12.00 .    เช็คอินเข้าร่วมกิจกรรม
13.30 น. – 14.30 น. ร่วมฟังพระอาจารย์สมชาย กิตฺติญาโณ (พระอาจารย์อ๊า) แสดงธรรม

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ