วันที่ 11 ธันวาคม 2565

การแสดงธรรมจาก คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร

สถานที่ บ้านจิตสบาย

⏰ตารางกิจกรรม
11:30 น. – 12:50 น. เปิดเช็คอินเข้างาน และลงชื่อจับฉลาก
ส่งการบ้าน 5 ท่าน
13.00 น. – 14:30 น. คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร แสดงธรรม

📍ท่านสามารถนำสังฆทานมาวางไว้ที่โต๊ะรับสังฆทาน เพื่อรวบรวมและดำเนินการตามดำริ ของทางวัดสวนสันติธรรมต่อไป
📍ขอความร่วมมือตรวจ ATK ก่อนเริ่มกิจกรรม 24 ชั่วโมง เมื่อตรวจแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดเช็คอิน (ไม่ต้องแสดงผล)

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ