วันที่ 23 เมษายน 2566

การแสดงธรรมจาก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช และสนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

สถานที่ บ้านจิตสบาย

ฟังธรรมจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
เวลา 09:00 – 10:00 น.
(เปิดเช็คอินเข้างาน 07:00 น.)
รับจำนวน 700 ท่าน

🔸ท่านสามารถนำสังฆทานมาวางไว้ที่โต๊ะรับสังฆทาน เพื่อรวบรวมและดำเนินการตามดำริ
ของวัดสวนสันติธรรมต่อไป

⏰ตารางกิจกรรม
07:00 น. – 08:00 น. เปิดเช็คอินเข้างาน
และลงชื่อจับฉลากส่งการบ้านกับหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และคุณมาลี ปาละวงศ์
08:10 น. ประกาศรายชื่อผู้ส่งการบ้าน
หลวงพ่อปราโมทย์ และคุณมาลี
09:00 น. – 10:30 น. หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม
10:45 น. เป็นต้นไป สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์

 

กรุณาเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาเลือกดูกิจกรรมอื่นๆ ที่สนใจ